back Back

Exhibition /

Istanbul

EGE’DEN KARADENİZ’E ORTAÇAĞ LİMANLARI
FOTOĞRAF SERGİSİ

“Ege’den Karadeniz’e Ortaçağ Limanları” fotoğraf sergisinin açılışı İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET tarafından gerçekleştirilecek.”

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında ülkemizde İstanbul Üniversitesi ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ortaklığında yürütülen OLKAS Projesi etkinlikleri içinde yer alan “Ege’den Karadeniz’e Ortaçağ Limanları” fotoğraf sergisi, 5 Nisan 2013 Cuma günü İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET tarafından Rahmi Koç Müzesi Lengerhane Sergi Salonu’nda açılacak. 

OLKAS “Ege’den Karadeniz’e Doğu’nun Denizcilik Rotalarındaki Ortaçağ Limanları” başlıklı proje Ocak 2012’de başlayarak Türkiye, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan’dan çeşitli kurumların yer aldığı geniş katılımlı bir platform tarafından sürdürülmektedir. Projenin ülkemizdeki çalışmaları İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Ufuk Kocabaş direktörlüğünde devam etmektedir. Karadeniz Bölgesi komşu ülkeleri arasındaki potansiyel kültür turizminin teşvik edilmesi ve bu konuda uluslararası bir işbirliği ağı geliştirilmesi projenin amaçlarındandır. Bu bağlamda faaliyetlerin odak noktasını Ege’den Karadeniz’e uzanan deniz yolu üzerinde bulunan Ortaçağ dönemi limanları teşkil etmektedir. Bölgede belirlenen 45 Ortaçağ limanına ilişkin tarihi bilgi ve belgeler proje web sitesinde yer alacak online veri tabanında toplanacaktır. Araştırma sonuçları; Selanik, İstanbul ve Odesa’da düzenlenecek fotoğraf sergileri, eğitici faaliyetler, halen prodüksiyonu devam etmekte olan bir belgesel ve Selanik’te düzenlenecek uluslararası bir sempozyum ile geniş kitlelere ulaştırılacaktır. Özelikle yerel yönetimler ve turizm sektöründeki kuruluşların bilgilendirilerek işbirliği ağına katılmasının bölgede yer alan liman kentleri arasında bir kültür turizmi rotası oluşturulmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Proje faaliyetleri, kültür turizminin bölge ekonomisine olan katma değerinin artırılması ve kültür mirasının korunması bilincinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.
 
OLKAS Projesi kapsamında İstanbul’da düzenlenecek olan “Ege’den Karadeniz’e Ortaçağ Limanları” fotoğraf sergisi Rahmi Koç Müzesi’nde 6 Nisan-6 Ekim 2013 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Ayrıca halen orijinali İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi’nde bulunan ve 1873 yılında Yüksek Mühendis Dimitriadis Efendi tarafından yapılan 28 metre uzunluğundaki İstanbul deniz surları çiziminin Yenikapı kısmını gösteren bir bölümünün reprodüksiyonu da ilk kez sergilenecek. Bir rulo üzerine çini mürekkebi ve suluboya ile yapılmış olan çizim, Yedikule’den başlayıp Sarayburnu’nda sona erer. Deniz surlarının tümünü kesintisiz olarak ve bu detayda gösteren elimizdeki en eski kaynaktır.

“Ege’den Karadeniz’e Ortaçağ Limanları” Fotoğraf Sergisi Açılış Töreni

TARİH : 5 Nisan 2013 Cuma
SAAT : 18.30
YER : Rahmi Koç Müzesi Lengerhane Sergi Salonu
 back Back

Multimedia


1. Exhibition 2. Videos 3. Invitation

Newsletter register

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of European Centre for Byzantine and Post-Byzantine monuments and can in no way reflect the views of the European Union