News /

Διαβούλευση για το πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας


Καθώς το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού ενόψει την περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο της εθνικής διαβούλευσης επί των αποτελεσμάτων της μελέτης που αρχικά καθορίζει τους προτεινόμενους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες έχει συναχθεί ερωτηματολόγιο που βρίσκεται συνημμένο. 

Η καταγραφή των απόψεων των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος σε αυτή την φάση είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι ακολουθεί η συγγραφή του και η υποβολή του για έγκριση από την Ε.Ε.

Ήδη μέχρι το τέλος του 2013 η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στο επίπεδο των φορέων Εθνικής εμβέλειας και μέχρι την 15η Φεβρουαρίου πρέπει να ολοκληρωθεί και σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλούμε όπως συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία.

Για το σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα:
• Ερωτηματολόγιο για την διατύπωση των προτεινόμενων από τους φορείς θεματικών στόχων.

Επίσης, μπορείτε να τα λάβετε και τα παρακάτω απαραίτητα αρχεία

• Την μελέτη SWOT BSB ENI CBC 2014-20 SWOT
• Την μελέτη αποτύπωσης της κοινωνικό – οικονομικής ανάλυσης BSB ENI CBC 2014-20 Socio-economic analysis

από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας

http://www.interreg.gr 

Στο ερωτηματολόγιο αποτυπώνουμε τους 10 θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες που εντάσσονται σε κάθε στόχο.
Με βάση την δομή του νέου προγράμματος αναζητούνται κατά μέγιστο 4 θεματικοί στόχοι για χρηματοδότηση, που θα αποτελέσουν και τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος.
Με την λογική αυτή παρακαλούμε σημειώστε έως 4 από τους θεματικούς στόχους ως πολύ σημαντικούς και εν συνεχεία τους υπόλοιπους με τις άλλες διαβαθμίσεις.

Μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά τις απαντήσεις σας στα e-mail των μελών της επιτροπής σχεδιασμού του προγράμματος dgertsos@mou.gr και vsotiropoulou@mou.gr.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 


back
This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of European Centre for Byzantine and Post-Byzantine monuments and can in no way reflect the views of the European Union